Βραβεία
Βραβείο Στρατής Σωτήρχος

Το ΙΤΕ/ΙΕΧΜΗ δημιούργησε το «Βραβείο Στρατής Σωτήρχος» με σκοπό να τιμήσει τη μνήμη ενός από τους διαπρεπέστερους ερευνητές του, του Καθηγητή Στρατή Σωτήρχου. Το Βραβείο στηρίζει καταπίστευμα, το οποίο δημιουργήθηκε από συνεισφορές φίλων και συναδέλφων.

Το «Βραβείο Στρατής Σωτήρχος» απονέμεται κάθε δεύτερο χρόνο σε έναν ερευνητή από οποιαδήποτε χώρα, ο οποίος ή η οποία θα έχει διακριθεί παγκοσμίως για πρωτότυπα και σημαντικά ερευνητικά αποτελέσματα στην ευρύτερη περιοχή της Χημικής Μηχανικής.

Κάθε δύο έτη (ξεκινώντας από το 2005) ο βραβευόμενος καλείται να παρουσιάσει μία διάλεξη, την "Stratis V. Sotirchos Lecture", κατά το «Πανελλήνιο Επιστημονικό Συνέδριο Χημικής Μηχανικής».

http://www.iceht.forth.gr/svslectureship/svslectureship-gr.html

Βραβεία Αναρτημένων Εργασιών

Σε κάθε τμήμα αναρτημένων ανακοινώσεων θα απονεμηθεί βραβείο καλύτερης αναρτημένης ανακοίνωσης. Η επιλογή θα γίνει από την Επιστημονική Επιτροπή του 12ΠΕΣΧΜ και τα βραβεία θα απονεμηθούν την Παρασκευή 31-5-2019 σε ειδική τελετή.

Πλατινένιοι Χορηγοί
Χρυσοί Χορηγοί
Αργυροί Χορηγοί
Σχολή Χημικών Μηχανικών
Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο

Ε-mail: 12pesxm@chemeng.ntua.gr
Facebook Page