Σημαντικές Ημερομηνίες
31 Ιανουαρίου 2019
Λήξη προθεσμίας ηλεκτρονικής υποβολής περιλήψεων εργασιών.
1 Μαρτίου 2019
Ενημέρωση συγγραφέων σχετικά με την αποδοχή των περιλήψεων και τον τρόπο παρουσίασης της εργασίας τους (προφορικά ή με ανάρτηση).
31 Μαρτίου 2019
  • Λήξη ηλεκτρονικής υποβολής των πλήρων εργασιών για τα πρακτικά (από 4 έως 6 σελίδες).
  • Λήξη δήλωσης συμμετοχής και πληρωμής όλων των συμμετεχόντων με έγκαιρη εγγραφή (προεγγραφές).
  • Λήξη δήλωσης συμμετοχής στο επίσημο δείπνο του Συνεδρίου και πληρωμή.
Σχολή Χημικών Μηχανικών
Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο

Τηλέφωνα: 210 7723971, 210 7723152
Ε-mail: 12pesxm@chemeng.ntua.gr
Facebook Page