Επίσημο Δείπνο του Συνεδρίου

Η συμμετοχή στο επίσημο δείπνο είναι προαιρετική και δεν περιλαμβάνεται στο κόστος εγγραφής. Το κόστος ανέρχεται στο ποσό των 35 € . Για την καλύτερη διοργάνωση του δείπνου, παρακαλούμε όπως δηλώσετε συμμετοχή καθώς και καταθέσετε το συγκεκριμένο ποσό μέχρι τις 31.3.2019.

Σχολή Χημικών Μηχανικών
Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο

Τηλέφωνα: 210 7723971, 210 7723152
Ε-mail: 12pesxm@chemeng.ntua.gr
Facebook Page