Οδηγίες για συγγραφείς

Για την υποβολή περίληψης απαιτείται η εγγραφή μέσω της ιστοσελίδας του Συνεδρίου.

Η προθεσμία υποβολής περίληψης της εργασίας λήγει την 31.01.2019. Οι υποβαλλόμενες περιλήψεις θα πρέπει να έχουν μέγεθος έως μια σελίδα σύμφωνα με το πρότυπο, το οποίο μπορεί να βρεθεί στον ακόλουθο σύνδεσμο:    Πρότυπο abstract    (.docx Microsoft Word).

Σχολή Χημικών Μηχανικών
Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο

Τηλέφωνα: 210 7723971, 210 7723152
Ε-mail: 12pesxm@chemeng.ntua.gr
Facebook Page