Πρακτικά Συνεδρίου

Το πλήρες κείμενο όλων των εργασιών, οι οποίες θα παρουσιαστούν στο 12ο Πανελλήνιο Επιστημονικό Συνέδριο Χημικής Μηχανικής, θα συμπεριληφθεί στα πρακτικά του συνεδρίου. Τα πρακτικά θα διανεμηθούν σε ηλεκτρονική μορφή.

Πλατινένιοι Χορηγοί
Χρυσοί Χορηγοί
Αργυροί Χορηγοί
Σχολή Χημικών Μηχανικών
Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο

Ε-mail: 12pesxm@chemeng.ntua.gr
Facebook Page