Κόστος Εγγραφής
Σύνεδροι
έως 31.3.2019€ 120
από 1.4.2019€ 200
 • Πρακτικά Συνεδρίου
 • Έντυπο Υλικό Συνεδρίου
 • Βεβαίωση Συμμετοχής
 • Διαλείμματα-Καφέ
 • Γεύματα
Μεταπτυχιακοί φοιτητές
έως 31.3.2019€ 70
από 1.4.2019€ 120
 • Πρακτικά Συνεδρίου
 • Έντυπο Υλικό Συνεδρίου
 • Βεβαίωση Συμμετοχής
 • Διαλείμματα-Καφέ
 • Γεύματα
Προπτυχιακοί φοιτητές
με παρουσίαση εργασίας
έως 31.3.2019€ 70
από 1.4.2019€ 120
 • Πρακτικά Συνεδρίου
 • Έντυπο Υλικό Συνεδρίου
 • Βεβαίωση Συμμετοχής
 • Διαλείμματα-Καφέ
 • Γεύματα
Προπτυχιακοί φοιτητές χωρίς παρουσίαση εργασίας
έως 31.3.2019€ 30
από 1.4.2019€ 30
 • Πρακτικά Συνεδρίου
 • Έντυπο Υλικό Συνεδρίου
 • Βεβαίωση Συμμετοχής
 • Διαλείμματα-Καφέ
 •  

* Η πληρωμή του κόστους εγγραφής δεν είναι υποχρεωτικό να γίνει με την εγγραφή. Αυτή πρέπει να γίνει σύμφωνα με την ημερομηνία που ορίζεται στις σημαντικές ημερομηνίες.

* Γεύματα: Τετάρτη 29/5: Γεύμα και Cocktail, Πέμπτη 30/5 και Παρασκευή 31/5: Γεύμα

Όσοι προπτυχιακοί φοιτητές χωρίς παρουσίαση εργασίας επιθυμούν να συμμετάσχουν επιπλέον των ανωτέρω στα δύο γεύματα του Συνεδρίου και το Cocktail, μπορούν να εγγραφούν κάτω από την κατηγορία «Προπτυχιακοί φοιτητές με παρουσίαση εργασίας».
Σχολή Χημικών Μηχανικών
Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο

Τηλέφωνα: 210 7723971, 210 7723152
Ε-mail: 12pesxm@chemeng.ntua.gr
Facebook Page