Όνομα Συγγραφέα: Α.Ε. Σκρέτα
EC0487
Poster
Ο ΚΛΑΔΟΣ ΤΩΝ ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ: ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ
Σχολή Χημικών Μηχανικών, Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο
Abstract:     -    Full Paper:
Πλατινένιοι Χορηγοί
Χρυσοί Χορηγοί
Αργυροί Χορηγοί
Σχολή Χημικών Μηχανικών
Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο

Ε-mail: 12pesxm@chemeng.ntua.gr
Facebook Page