Όνομα Συγγραφέα: Π. Γεωργίου
CO0378
Oral
ΑΝΑΚΤΗΣΗ ΣΚΑΝΔΙΟΥ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΡΥΘΡΑ ΙΛΥ, ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΠΑΡΑΠΡΟЇΟΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΒΩΞΙΤΗ
Σχολή Χημικών Μηχανικών, Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο
Συνεδρία: Χημικές Διεργασίες - Κατάλυση III
Παρασκευή, 31 Μαίου 2019, 16:45 - 19:00, Αμφιθέατρο
Abstract:     -    Full Paper:
EG0482
Oral
ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΠΟΛΥ-ΚΡΙΤΗΡΙΑΚΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΣΤΟΝ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΔΙΕΣΠΑΡΜΕΝΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΜΕ ΕΜΦΑΣΗ ΣΤΗΝ ΕΥΣΤΑΘΕΙΑ ΤΩΝ ΛΥΣΕΩΝ
Σχολή Χημικών Μηχανικών, Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο
Συνεδρία: Ενέργεια III
Πέμπτη, 30 Μαίου 2019, 16:45 - 19:00, Αίθουσα συμβουλίων
Abstract:     -    Full Paper:
Πλατινένιοι Χορηγοί
Χρυσοί Χορηγοί
Αργυροί Χορηγοί
Σχολή Χημικών Μηχανικών
Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο

Ε-mail: 12pesxm@chemeng.ntua.gr
Facebook Page