Όνομα Συγγραφέα: Ι. Καλογήρου
EC0470
Oral
ΟΙ ΟΡΓΑΝΩΣΙΑΚΟΙ ΠΟΡΟΙ ΚΑΙ ΙΚΑΝΟΤΗΤΕΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΔΗΜΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΚΑΙ Η ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΟΥΣ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 2011-2017
Σχολή Χημικών Μηχανικών, Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο
Συνεδρία: Οικονομική Ανάλυση - Διοίκηση Επιχειρήσεων - Κυκλική οικονομία
Πέμπτη, 30 Μαίου 2019, 14:30 - 16:15, Αίθουσα συμβουλίων
Abstract:     -    Full Paper:
EC0471
Oral
Η ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΔΟΣΗ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΩΣ ΣΥΝΑΡΤΗΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΤΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΟΝΤΩΝ ΤΟΥ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΟΥΣ
Σχολή Χημικών Μηχανικών, Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο
Συνεδρία: Οικονομική Ανάλυση - Διοίκηση Επιχειρήσεων - Κυκλική οικονομία
Πέμπτη, 30 Μαίου 2019, 14:30 - 16:15, Αίθουσα συμβουλίων
Abstract:     -    Full Paper:
Πλατινένιοι Χορηγοί
Χρυσοί Χορηγοί
Αργυροί Χορηγοί
Σχολή Χημικών Μηχανικών
Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο

Ε-mail: 12pesxm@chemeng.ntua.gr
Facebook Page