Συνεδρία: Οικονομική Ανάλυση - Διοίκηση Επιχειρήσεων - Κυκλική οικονομία
Πέμπτη, 30 Μαίου 2019, 14:30 - 16:15, Αίθουσα συμβουλίων
Προεδρείο: Ι. Καλογήρου, Δ. Διακουλάκη, Ι.Κούκος
EC0359
ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ ΤΩΝ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΥΦΥΩΝ ΠΟΛΕΩΝ: ΜΙΑ ΕΜΠΕΙΡΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ
Σχολή Χημικών Μηχανικών, Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο
Abstract:     -    Full Paper:
EC0410
ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΛΥΣΙΔΑΣ ΑΞΙΑΣ ΤΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΓΡΟ-ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ
Σχολή Χημικών Μηχανικών, Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο
Abstract:     -    Full Paper:
EC0470
ΟΙ ΟΡΓΑΝΩΣΙΑΚΟΙ ΠΟΡΟΙ ΚΑΙ ΙΚΑΝΟΤΗΤΕΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΔΗΜΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΚΑΙ Η ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΟΥΣ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 2011-2017
Σχολή Χημικών Μηχανικών, Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο
Abstract:     -    Full Paper:
EC0471
Η ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΔΟΣΗ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΩΣ ΣΥΝΑΡΤΗΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΤΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΟΝΤΩΝ ΤΟΥ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΟΥΣ
Σχολή Χημικών Μηχανικών, Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο
Abstract:     -    Full Paper:
EC0252
ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΚΥΚΛΟΥ ΖΩΗΣ (LCA) ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΜΙΚΡΟΒΙΑΚΟΥ ΕΛΑΙΟΥ
1 Τμήμα Χημικών Μηχανικών, Πανεπιστήμιο Πατρών
2 Τμήμα Επιστήμης Τροφίμων και Διατροφής του Ανθρώπου, Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Abstract:     -    Full Paper:
EC0336
INTEGRATED LIFE CYCLE ASSESMENT IN THE ENVIRONMENTAL CHEMICAL RISK ASSESSMENT - APPLICATION TO COMMON PLASTICISERS
Τμήμα Χημικών Μηχανικών, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
Abstract:     -    Full Paper:
Πλατινένιοι Χορηγοί
Χρυσοί Χορηγοί
Αργυροί Χορηγοί
Σχολή Χημικών Μηχανικών
Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο

Ε-mail: 12pesxm@chemeng.ntua.gr
Facebook Page