Συνεδρία Poster: Περιβάλλον - Κλιματική αλλαγή
Τετάρτη, 29 Μαίου 2019
EN0059
ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΟΥ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΥ ΚΑΤΑΚΡΑΤΗΣΗΣ ΥΔΡΑΡΓΥΡΟΥ ΣΕ ΑΝΘΡΑΚΟΥΧΑ ΡΟΦΗΤΙΚΑ
1 Τμήμα Χημικών Μηχανικών, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
2 Τμήμα Φυσικής, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
Abstract:     -    Full Paper:
EN0061
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΝΟΣ ΛΙΓΝΟΚΥΤΤΑΡΙΝΙΚΟΥ ΒΙΟΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΟΥ ΠΡΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΒΙΟΑΙΘΑΝΟΛΗΣ ΚΑΙ ΥΨΗΛΗΣ ΠΡΟΣΤΙΘΕΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ ΧΗΜΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ
ΙΔΕΠ/ΕΚΕΤΑ
Abstract:     -    Full Paper:
EN0144
ΑΛΛΗΛΕΠΙΔΡΑΣΗ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΠΟΛΥΜΕΡΩΝ ΜΕ ΤΟ ΘΑΛΑΣΣΙΟ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΤΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
Τμήμα Μηχανικών Περιβάλλοντος, Πολυτεχνείο Κρήτης
Abstract:     -    Full Paper:
EN0224
ΔΙΑΧΩΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΤΑΞΙΝΟΜΙΣΗ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΜΕΣΩ ΦΑΣΜΑΤΟΣΚΟΠΙΑΣ ΠΛΑΣΜΑΤΟΣ ΕΠΑΓΟΜΕΝΟΥ ΑΠΟ ΛΕΪΖΕΡ.
Τμήμα Φυσικής, Πανεπιστήμιο Πατρών
Abstract:     -    Full Paper:
EN0264
ΣΥΝΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΑΓΡΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ: ΜΕΛΕΤΗ ΑΝΑΓΩΓΗΣ Cr(VI) ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΔΕΥΤΕΡΟΓΕΝΗ ΟΡΟΥ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΚΑΙ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΟΙΝΟΠΟΙΕΙΟΥ
Τμήμα Διαχείρισης Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων, Πανεπιστήμιο Πατρών
Abstract:     -    Full Paper:
EN0268
ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΑΔΕΙΩΝ ΔΟΧΕΙΩΝ ΤΟΝΕΡ
1 Σχολή Θετικών Επιστημών και Τεχνολογίας, Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο
2 Σχολή Χημικών Μηχανικών, Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο
Abstract:     -    Full Paper:
EN0269
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΣΤΕΡΕΩΝ ΚΑΙ ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΣΤΗ ΝΗΣΟ ΚΑΡΠΑΘΟ: ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ
1 Σχολή Θετικών Επιστημών και Τεχνολογίας, Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο
2 Σχολή Χημικών Μηχανικών, Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο
Abstract:     -    Full Paper:
EN0270
ΕΛΑΧΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΚΠΟΜΠΩΝ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΕΚΤΡΟΦΗΣ ΧΟΙΡΩΝ
1 Σχολή Θετικών Επιστημών και Τεχνολογίας, Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο
2 Σχολή Χημικών Μηχανικών, Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο
Abstract:     -    Full Paper:
EN0299
ΧΗΜΙΚΗ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ ΠΟΡΩΔΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΑΝΘΡΑΚΑ ΑΠΟ ΒΙΟΜΑΖΑ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΡΟΦΗΤΙΚΗΣ ΤΟΥΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΣΤΟ ΕΞΑΣΘΕΝΕΣ ΧΡΩΜΙΟ
1 Τμήμα Μηχανικών Επιστήμης Υλικών, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων
2 Regional Centre of Advanced Technologies and Materials, Departments of Physical Chemistry and Experimental Physics, Faculty of Science, Palacky University
Abstract:     -    Full Paper:
EN0316
Cr(VI) REMOVAL FROM AQUEOUS SOLUTION USING NANO-ZVI-MATERIALS
Σχολή Χημικών Μηχανικών, Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο
Abstract:
EN0353
ΒΙΟΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΤΟΥ CO2 ΑΠΟ ΑΕΡΙΟΥΣ ΡΥΠΟΥΣ ΜΟΝΑΔΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΕ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΥΨΗΛΗΣ ΑΞΙΑΣ ΜΕΣΩ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ ΜΙΚΡΟΦΥΚΩΝ
1 ΙΔΕΠ/ΕΚΕΤΑ
2 Τμήμα Χημικών Μηχανικών, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
Abstract:     -    Full Paper:
EN0360
EVALUATION OF THE ENVIRONMENTAL IMPACT OF PRE- AND POST-HARVEST PRACTICES FOR THE EXAMINATION OF OCHRATOXINS CONTAMINATION THROUGH THE GRAPE TO WINE CHAIN
1 Department of Natural Resources Management and Agricultural Engineering, Agricultural University of Athens
2 Department of Crop Science, Agricultural University of Athens
Abstract:     -    Full Paper:
EN0368
GREECE 4.0 TOWARDS SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS
School of Chemical Engineering, National Technical University of Athens
Abstract:     -    Full Paper:
EN0380
ΚΑΙΝΟΤΟΜΕΣ ΔΙΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΕΜΒΡΑΝΩΝ ΓΙΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΑΓΡΟ-ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΑΝΑΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΗ ΝΕΡΟΥ
ΙΔΕΠ/ΕΚΕΤΑ
Abstract:     -    Full Paper:
EN0391
ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗ ΡΥΠΩΝ ΑΠΟ ΣΤΡΑΓΓΙΣΜΑΤΑ ΧΥΤΑ ΜΕ ΤΗ ΔΙΕΡΓΑΣΙΑ ΤΗΣ ΠΡΟΣΡΟΦΗΣΗΣ
1 Τμήμα Χημικών Μηχανικών, Πανεπιστήμιο Πατρών
2 Τμήμα Διαχείρισης Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων, Πανεπιστήμιο Πατρών
Abstract:     -    Full Paper:
EN0402
THE USE OF DIFFERENT MINERALS FOR THE IMPROVEMENT OF HOME COMPOSTING PROCESS OF FOOD WASTE
Σχολή Χημικών Μηχανικών, Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο
Abstract:
EN0418
STUDY OF PHOTOCATALYTIC DEGRADATION OF ORGANIC POLLUTANTS IN THE PRESENCE OF ULTRASOUND
1 School of Chemical Engineering, National Technical University of Athens
2 Clausthaler Zentrum für Materialforschung (CZM), TU Clausthal
Abstract:
EN0419
ΑΠΟΙΚΟΔΟΜΗΣΗ ΣΙΠΡΟΦΛΟΞΑΣΙΝΗΣ ΣΤΟ ΕΔΑΦΟΣ ΜΕ ΨΥΧΡΟ ΠΛΑΣΜΑ
1 ΙΤΕ/ΙΕΧΜΗ
2 Τμήμα Χημείας, Πανεπιστήμιο Πατρών
Abstract:     -    Full Paper:
EN0422
ΕΘΕΛΟΝΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ-ΒΙΩΜΑΤΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ ΣΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ
Τμήμα Χημικών Μηχανικών, Πανεπιστήμιο Πατρών
Abstract:     -    Full Paper:
EN0429
ΑΠΟΝΙΤΡΟΠΟΙΗΣΗ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΧΗΜΙΚΩΝ ΜΕΘΟΔΩΝ
1 Τμήμα Χημικών Μηχανικών, Πανεπιστήμιο Πατρών
2 Τμήμα Διαχείρισης Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων, Πανεπιστήμιο Πατρών
Abstract:     -    Full Paper:
EN0434
ΒΙΟΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΖΥΘΟΠΟΙΙΑΣ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΝΗΜΑΤΟΕΙΔΟΥΣ ΚΥΑΝΟΒΑΚΤΗΡΙΟΥ LEPTOLYNGBYA SP.
1 Τμήμα Χημικών Μηχανικών, Πανεπιστήμιο Πατρών
2 Τμήμα Βιολογίας, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
3 Τμήμα Διαχείρισης Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων, Πανεπιστήμιο Πατρών
Abstract:     -    Full Paper:
EN0463
VALORIZATION OF DAIRY INDUSTRY EFFLUENTS USING MEMBRANE TECHNOLOGY
1 ΙΔΕΠ/ΕΚΕΤΑ
2 Τμήμα Χημικών Μηχανικών, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
3 ΜΕΒΓΑΛ ΑΕ
Abstract:     -    Full Paper:
EN0476
ΑΝΤΙΛΗΨΕΙΣ ΤΩΝ ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΤΟΥ ΟΙΚΙΑΚΟΥ ΝΕΡΟΥ
Σχολή Θετικών Επιστημών και Τεχνολογίας, Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο
Abstract:     -    Full Paper:
EN0484
ΣΤΑΘΕΡΟΠΟΙΗΣΗ ΙΠΤΑΜΕΝΗΣ ΤΕΦΡΑΣ ΠΡΟΕΡΧΟΜΕΝΗΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΑΥΣΗ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ
Σχολή Χημικών Μηχανικών, Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο
Abstract:     -    Full Paper:
EN0585
ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΜΕΝΟΥ ΑΠΟΒΛΗΤΟΥ ΚΛΩΣΤΟΥΦΑΝΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΕ ΧΗΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΒΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΥΣ ΣΕ ΣΥΣΤΗΜΑ MBBR
Σχολή Μηχανικών Περιβάλλοντος, Πολυτεχνείο Κρήτης
Abstract:     -    Full Paper:
EN0587
DECOLORIZATION OF AGRO-INDUSTRIAL WASTEWATERS USING ELECTROCOAGULATION
1 Τμήμα Χημικών Μηχανικών, Πανεπιστήμιο Πατρών
2 Τμήμα Διαχείρισης Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων, Πανεπιστήμιο Πατρών
3 ΙΤΕ/ΙΕΧΜΗ
Abstract:     -    Full Paper:
Πλατινένιοι Χορηγοί
Χρυσοί Χορηγοί
Αργυροί Χορηγοί
Σχολή Χημικών Μηχανικών
Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο

Ε-mail: 12pesxm@chemeng.ntua.gr
Facebook Page