Στόχοι του Συνεδρίου

Στη σημερινή παγκόσμια οικονομία, η Χημική Μηχανική καλείται να λάβει υπόψη τις μεταβαλλόμενες ανάγκες, προκειμένου να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις της σύγχρονης κοινωνίας. Η Χημική Μηχανική είναι ζωτικής σημασίας για την βιώσιμη ανάπτυξη, δηλαδή την ικανοποίηση των απαιτήσεων της αγοράς λαμβάνοντας υπόψη τους κοινωνικούς, οικονομικούς και περιβαλλοντικούς περιορισμούς των διαδικασιών βιομηχανικής κλίμακας.

Ορισμένοι από τους στόχους του ΠΕΣΜ είναι:

Πλατινένιοι Χορηγοί
Χρυσοί Χορηγοί
Αργυροί Χορηγοί
Σχολή Χημικών Μηχανικών
Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο

Ε-mail: 12pesxm@chemeng.ntua.gr
Facebook Page