Οδηγίες για τους συμμετέχοντες
Πρόσβαση

Οδηγίες πρόσβασης στο χώρο του συνεδρίου

Προφορικές Παρουσιάσεις
Παρουσιάσεις Poster
Υποβολή τελικής εργασίας
Δικαίωμα υποβολής πλήρους εργασίας έχουν μόνο όσοι συγγραφείς έχουν υποβάλλει Περίληψη εργασίας (Abstract) και έχουν ειδοποιηθεί για την αποδοχή της εργασίας τους, προκειμένου να παρουσιαστεί στο Συνέδριο είτε ως προφορική ομιλία (oral presentation) είτε ως αναρτημένη παρουσίαση (poster presentation).

Οι υποβαλλόμενες τελικές εργασίες θα πρέπει να έχουν μέγεθος από 4 σελίδες το ελάχιστο έως 8 σελίδες το μέγιστο. Κάθε εργασία πρέπει να υποβάλλεται ως αρχείο .pdf σύμφωνα με το πρότυπο, το οποίο μπορεί να βρεθεί στον ακόλουθο σύνδεσμο: Πρότυπη εργασία    (.docx Microsoft Word).

Το σύστημα υποβολής των τελικών εργασιών θα ενεργοποιηθεί μετά την ενημέρωση των συγγραφέων για την αποδοχή των εργασιών (Ημερομηνίες) από την Επιστημονική Επιτροπή του Συνεδρίου. Η τελική ημερομηνία υποβολής της πλήρους εργασίας είναι η 15η Απριλίου 2019


Για την υποβολή περίληψης απαιτείται η εγγραφή μέσω της ιστοσελίδας του Συνεδρίου.

Η προθεσμία υποβολής περίληψης της εργασίας λήγει την 31.01.2019. Οι υποβαλλόμενες περιλήψεις θα πρέπει να έχουν μέγεθος έως μια σελίδα σύμφωνα με το πρότυπο, το οποίο μπορεί να βρεθεί στον ακόλουθο σύνδεσμο:    Πρότυπο abstract    (.docx Microsoft Word).

Πλατινένιοι Χορηγοί
Χρυσοί Χορηγοί
Αργυροί Χορηγοί
Σχολή Χημικών Μηχανικών
Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο

Ε-mail: 12pesxm@chemeng.ntua.gr
Facebook Page